تیم ما

سلام به همه آشنایی با تیم ما !

team_image_1

ساناز محبی

مدیر حسابرسی

team_image_4

رضا رضایی

کارشناس ارشد دفتری

team_image_5

رضا امیری

روابط عمومی

team_image_7

امیر نبوی

کارشناس حسابداری

team_image_8

آیدا مرتضوی

کارشناس دفتری

به تیم ما بپیوندید

قرار دادن سلامتی در قلب تجربه کارمندان

در فرهنگ سلامتی غوطه ور شوید، کار عالی را ایجاد کنید
محیط زیست زیرا هیچ زمانی بهتر از اکنون برای ساختن وجود ندارد
نیروی کار تاب آور

join_team
subscribe pattern
subscribe pattern

اولین کسی باشید که از خبرها باخبر می شوید

فقط یک مقاله یا خبر در هفته ارسال می گردد.

بیش از ۳۰۰+ برند با ما همکاری می کنند

title_shape_1